Disclaimer

Disclaimer Hanny Hillebrants Uitvaartzorg

A: In deze disclaimer wordt verstaan onder:
- de eigenaar: de eigenaar van de website;
- gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- de inhoud: alle in de website aanwezige inhoud;

B: Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s die u thans bekijkt en door deze te bekijken stemt u in met deze disclaimer.

C: De inhoud is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde op deze website.

D: De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

E: Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

F: Toestemmming tot het gebruik van de getoonde inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.