Kosten

Ook de kosten van een uitvaart zijn een belangrijk gegeven.

Hoe hoog deze zijn, is natuurlijk afhankelijk van de keuzes die u maakt.

Na het inventariseren van uw wensen maak ik een begroting van de te verwachten kosten.

Op deze manier komt u niet voor verrassingen te staan.