Na een overlijden

Als iemand thuis is overleden belt u de huisarts of een dienstdoende arts die formeel de dood moet vaststellen.

Deze arts maakt een officiële verklaring van overlijden. Deze verklaring is nodig om later aangifte van overlijden te doen bij de burgerlijke stand. Als iemand in het ziekenhuis overlijdt stelt de dienstdoende arts daar de dood vast en maakt de verklaring van overlijden.

Daarna belt u Hanny Hillebrants Uitvaartzorg.
0573 25 38 02 / 06 10 68 14 19
Ik ben dag en nacht bereikbaar.